Projecten

Hieronder vindt u een greep van projecten waar wij met trots aan hebben mogen werken.
De meeste projecten hebben we vanaf de start tot aan het eind mogen vormen, ontwikkelen en afronden.

PS-Nachtdistributie Voor PS-Nachtdistributie

android
Barcode informatie

2018-2019

Een Kotlin maatwerk Android(5+) applicatie waarmee een barcode gescand kan worden om meer informatie over deze barcode in te kunnen zien.

Na het scannen biedt de applicatie onder andere informatie over de ontvanger, sortering en route.
Wanneer een barcode niet herleid tot een zending kan worden zal een analyse script bepalen wat er mogelijk aan de hand zou kunnen zijn.

Inforing BV Voor Inforing BV

Inforing Share Station (ISS) | SecureDocs

2017-2018

Een Symfony applicatie waarin gedeelde ruimtes gemaakt kunnen worden. Per ruimte kan worden ingesteld welke gebruikers hiertoe rechten hebben.

Gebruikers kunnen worden toegevoegd door een bestaande gebruiker te kiezen of een nieuwe uit te nodigen met behulp van een e-mailadres en mobiel telefoonnummer.

In een ruimte kunnen bestanden worden geplaatst. Elk bestand zal een verloop datum hebben. Bij het plaatsen van een bestand zullen de gekoppelde gebruikers worden geïnformeerd.

Activiteiten met betrekking tot de gedeelde ruimtes en documenten worden uitgebreid bijgehouden in een activiteiten logboek welke door alle gerechtigde gebruikers in te zien is.

Website   
Wabber Intern

Digitaal Management Desktop (DMD)

2005-2005

Het DMD heeft als hoofddoel om op basis van omzet en FTE's de productiviteit te berekenen. Daarnaast kan het systeem (automatische) bestellijsten genereren o.b.v. de ingevoerde en verwachte omzet.

Naast de omzet en FTE's worden ook de verschillende leveranciers en producten geregistreerd.

Per product kan worden aangegeven op welke afdeling deze hoort te liggen, hoeveel er nu op voorraad zijn en wat het gemiddelde verbruik per dag is.

Met behulp van de omzet historie worden er automatisch bestellijsten gegenereerd. Verder zijn er de benodigde rapportages en invoer lijsten welke het gebruik versimpelen.

Inforing BV Voor Inforing BV

Afvalstroom analyse en documentenbank

2017-2018

Een Symfony applicatie welke op basis van afvalstroom transactie gegevens diverse grafieken plot.

Deze grafieken worden gebruikt om data, per aansluiting, te vergelijken tussen tussen verschillende periodes en tegenover de gestelde normen.
Deze normen zijn per afvalstroom nummer in te stellen en voor een specifieke periode actief.
Afvalstroom nummers kunnen worden gekoppeld aan bepaald organisaties waardoor deze inzage krijgen in de voor hun bestemde gegevens.

Daarnaast bied de applicatie ook een documentenbank, waarin documenten in/en categorieën geplaatst kunnen worden.
Elke organisatie heeft toegang tot 1 of meerdere documentenbanken.
Elk document heeft een beperkte houdbaarheid en zal daarna automatisch niet meer beschikbaar zijn.
Verder beschikt de documentenbank ook van een uitgebreid activiteiten logboek.

Inforing BV Voor Inforing BV

Infobag

2015-2018

Maatwerk implementatie van het BAG Extract, Welke verrijkt is met data uit het CBS, kadaster en Amsterdam City Data.

Geoptimaliseerd voor de benodigde data sets. En voorzien van een simpele API zodat deze data makkelijk beschikbaar is.

Wabber Intern

DiceXQ - De website

2005-2011

Initieel met een custom forum, loginpagina, agenda voor LAN24 party's en persoonlijk dashboard voor vrienden.

Uiteindelijk uitgebreid tot een volledige hardcore WoW (World of Warcraft) clan-site.
Met import mogelijkheden van DKP (Dragon kill points), kills en loot welke middels verschillende WoW-addons werden verzameld.

Website   
Ijsselland ziekenhuis Voor het
Ijsselland ziekenhuis

android
Apotheek scanner

2019

Een Kotlin Android(7+; AndroidX) maatwerk applicatie waarmee orders kunnen worden verzameld voor de diverse afdelingen van het ziekenhuis.

Het invoeren van een order kan door een nieuwe order te starten en daarna een artikel te scannen.
De applicatie zal hierna de details m.b.t. het artikel en een aantal tonen. Dit wordt aantal o.b.v. het minimaal aantal te bestellen automatisch ingevoerd maar kan worden aangepast naar eigen invoer.
Bij het scannen van een duplicaat artikel wordt er gevraagd of het al ingevoerde aantal moet worden opgehoogd met het minimale voorraad aantal. Zo niet dan het aantal nog handmatig worden aangepast.

De applicatie biedt tijdens het maken van een order altijd de al ingeboekte artikelen
Het is ook mogelijk om meerdere orders tegelijk te maken alvorens ze definitief te maken.
Wanneer een order compleet is dan kan deze worden verzonden naar de Samba 3 Share waarna het ingelezen kan worden in het backend van Chipsoft Hix.

PS-Nachtdistributie Voor PS-Nachtdistributie

PM9500 PowerScan client

2016-2018

Een Java applicatie welke data verzameld van een of meerdere Datalogic PowerScan PM9500 ethernet cradles (elke cradle kan meerdere scanners aan).

Alle scans worden samengevoegd in een lokale database. Daarna worden ze, automatisch en in bulk, middels een REST API verzonden naar een ERP systeem.

Als het ERP systeem niet beschikbaar is kan alle data ook worden opgeslagen in een JSON-bestand. Om ze daarna middels een alternatieve weg als nog in het ERP systeem te krijgen.

Wanneer de applicatie zelf niet werkt (wat als het goed is nooit voorkomt). Dan zijn de laatste miljoen scans terug te vinden in de lokale database. Deze database is makkelijk te transporteren en/of om te zetten naar andere datastructuren.

NovaRage Internet Applications Voor NovaRage
& Inforing BV

Warehousing software

2011-2015

Voor een specialist op het gebied van warehousing hebben wij een maatwerk warehousing applicatie ontwikkeld. De software is gebruiksvriendelijk, flexibel en snel in te zetten.

Met behulp van onze warehousing software wordt het eenvoudig zicht te houden op de voorraad, en kunnen automatisch signalen worden afgegeven over te maken bestellingen. De desgewenst nog handmatig aan te passen bestellijsten kunnen vervolgens direct worden doorgezonden aan de betreffende leverancier van het artikel.

Het wordt eenvoudig de fysieke locatie van artikelen in het magazijn te kunnen achterhalen, en vanuit een overzichtelijke lijst van klanten kunnen voor te bestellen artikelen automatisch volledige pakbonnen gegenereerd worden. Uiteraard worden deze bestellingen weer van de actieve voorraad afgeboekt zodat er altijd een actueel beeld van de beschikbare aantallen artikelen bestaat.

Website   
Wabber Intern

Server monitoring

2016-2018

Een simpele Java applicatie om de huidige CPU, memory, disk(-io) status van 1 of meerdere servers te monitoren.
Welke bij storingen een melding geeft wanneer de applicatie op de achtergrond draait.

<
PS-Nachtdistributie Voor PS-Nachtdistributie

Remote closed network printers

2012-2018

Een applicatie waarmee het mogelijk is om in een gesloten netwerk 1 of meerdere printers aan te sturen met behulp van het Line Printer Remote protocol (LPR) en socketservers.

Zonder hiervoor toegang te moeten hebben tot de firewall of router in het netwerk. De aansturing / het afdrukken van in dit geval PDF labels wordt vanuit een online ERP applicatie gedaan.

Inforing BV Voor Inforing BV

Koppeling voorraadsysteem en webshop Projectbeschrijving

2012-2018

Voor een van onze klanten hebben wij een koppeling gemaakt tussen het kassa- & winkel managementsysteem en de webshop. Deze koppeling zorgt ervoor dat niet alleen altijd de laatste product informatie op de webshop te zien is, maar ook dat andersom alle via internet verkochte producten automatisch worden afgeboekt van de voorraad zoals die in de winkel en het magazijn zichtbaar is.

Bij het runnen van een webshop en het tegelijkertijd hebben van een fysieke winkel komen er nogal wat zaken kijken. Zo kan een webshop een hele eigen stroom aan administratieve handelingen met zich meebrengen, en is het constant oppassen dat eerder in de fysieke winkel verkochte producten niet alsnog op de webshop te koop worden aangeboden.

De koppeling die wij hebben gebouwd tussen kassa- & winkel managementsysteem en de webshop zorgt ervoor dat beide verkoopkanalen elkaar versterken en het voor de klant een stuk eenvoudiger maakt om – naast de fysieke winkel – een zorgeloze webshop te runnen.

Website   
PS-Nachtdistributie Voor PS-Nachtdistributie

Sorteerstraat aansturing

2010-2019

Een razendsnelle REST API (~15ms). Waarmee een aanvraag middels een barcode, carrier, sorteerproces en een foto(~2.5 MB) wordt verwerkt, geregistreerd en verzonden naar een van de 140 uitgangen en klep (boven\onder).

De barcode types bestaan onder ander uit Code 128, GS1, Code 39, PDF417 en QR.
Inhoud hiervan kan echt van alles zijn, van een simpele numerieke barcode tot aan een compleet EDIFACT format.
De bepaling van de uitgang en klep gebeurt op basis van de barcode gekoppelde gegevens en kunnen onder andere per tijdsrange, sorteerprocess, verzender/ontvanger, vervoerder en type\format van de barcode anders zijn.
Wanneer de chute en klep bekend zijn worden deze teruggegeven, opgeslagen en verwerkt als scan gekoppeld aan een zending.

Dit alles binnen ~15ms.

Inforing BV Voor Inforing BV

Geografisch informatiesysteem

2013-2018

Applicatie om glasvezel kabels en distributie punten in te tekenen. En hiervan een begroting te maken.

De applicatie is een GoogleMaps kaart gevuld met layers (polygonen) met daarin huizen (polygonen) en kabels (polylines).

Met behulp van een simpele 'teken-tool' kunnen layers, distributie punten en kabels (backbones/accesslines en gegraven/geboord) ingetekend worden.

De layers zijn vaak wijken of buurten maar kunnen ook los (zelf) getekend kunnen worden. De wijk en buurten worden gevuld met behulp van KML bestanden.

Per huis kan de kortste route naar een distributie punt worden berekend en de route kan worden weergeven op de kaart. Ook zijn de BAG gegevens (adres, object-type, object-details, ...) per huis in te zien.

De accesslines kunnen ook automatisch worden aangesloten op basis van de kortste route van een huis naar een backbone.

Uiteindelijk kan er een export opgevraagd worden welke aangeeft hoeveel (per huis en totaal) distributie punten, koppelpunten per kabel type, kabels per type (aantal meters) en hoeveel er gegraven of geboord moet gaan worden.

De gegevens uit de export zijn meerdere malen gecontroleerd door professionele teken bedrijven. Uit alle controles bleek minimaal (verwaarloosbaar) verschil te zitten.

Website   
NovaRage Internet Applications Voor NovaRage

Applicatie om budgetten\subsidies te beheren

2009-2010

Een maatwerk applicatie om budget voor projecten van aanvragers te registreren.
Beoordelaars kunnen bepalen en discusieren over deze projecten en uiteindelijk beoordelen of en hoeveel, over welke periodes, er budget beschikbaar komt.

Binnen de applicatie vallen meerdere projecten (van de aanvragers).

Een project komt initieel binnen als een aanvraag voor een budget. Elk project heeft zijn eigen beheerder en beoordelaars. Een beheerder zorgt voor het algemene overzicht en deadlines. De toegewezen beoordelaars bekijken met behulp van de project-details en interne meldingen\notities (van elke medewerker) of ze budget beschikbaar willen stellen, hoeveel budget er beschikbaar komt en in welke delen\termijnen dit gaat gebeuren.

Met behulp van een brieven module (PDF) kunnen gepersonaliseerde "reacties op deze aanvragen" worden verzonden\afgedrukt deze brieven worden initieel samengesteld op basis van verschillende te beheren sjablonen en zijn volledig aanpasbaar naar eigen wens.

NovaRage Internet Applications Voor NovaRage
& Inforing BV

Registratie\Inschrijf systeem

2012-2018

Registratie\Inschrijf systeem voor events/voorlichtingen.
Het inschrijven en het bewerken van een inschrijving is zeer gebruiksvriendelijk.
Er zijn verschillende plannings\indeling beheertools en rapportages beschikbaar.

Registratie\Inschrijf systeem voor events/voorlichtingen.
Elk event\dag kan worden ingedeeld in 1 of meerdere categorieën.
Elke categorie kan 1 of meerdere items bevatten.
Elk event/dag heeft zijn eigen gebouw en lokaal indeling per event/voorlichting.

Het inschrijven en het bewerken van een inschrijving is zeer gebruiksvriendelijk.
Er zijn verschillende plannings\indeling beheertools en rapportages beschikbaar.

Er is een automatische verdeel module, welke de inschrijvingen verdeelt over de beschikbare lokalen en enkel de lokalen gebruikt welke nodig zijn voor de benodigde capaciteit.
Hiervoor zijn ook plannings rapporten beschikbaar welke gebruikt kunnen worden om aan te geven wie naar welk lokaal moet, of te laten zien welk event\voorlichting per ronde in welk lokaal is.

Voor elke systeem-tekst en/of e-mail zijn sjablonen beschikbaar welke per locatie of event\dag overruled kunnen worden en volledig beheerbaar zijn.

Er zijn verschillende gebruikersrollen beschikbaar welke toegang bieden tot de voor hun geschikte data.
Denk onder andere aan:
- Inschrijfgroep beheerders (de bezoekende partij), welke tot hun behorende teksten en inschrijvingen kunnen beheren.
- Locatie beheerders (de ontvangende partij), welke tot hun behorende teksten en inschrijvingen kunnen beheren.
- Categorie beheerders, welke tot hun behorende teksten, events/voorlichtingen en inschrijvingen kunnen beheren.
- Systeem beheerders, rechten tot alles

Website   
Wabber The Lower Force

The Lower Force - teamsite

2018-2019

Een blog; website voor de The Lower Force airsoft team.
Inclusief hosting en onderhoud.